VIRESTADS KYRKA

8 december kl 19.00

med Virestads/Härlunda kyrkokör

Körledare Magnus Björkman

Förköp:

Langes köpcenter, Virestad

tel 0476-231 01,

Anemonen blomsterhandel

tel. 0476-102 46

Arr: HPM Entertainment

www.hpmusik.se